Nieuws

Er komen ruim 14.000 school­ban­ken bij in West-Vlaanderen

Schoolbanken

In West-Vlaanderen komen er 14.110 extra schoolbanken dankzij steun van de Vlaamse Overheid. Minister van Onderwijs Ben Weyts ondersteunt West-Vlaamse scholen financieel om extra lokalen te huren. 

“Huren is een goede piste om in West-Vlaanderen snel en flexibel plaatsen bij te creëren", zegt Weyts. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren." Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor hun jaarlijkse huur financiële steun krijgen van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Het kost veel tijd om scholen te bouwen of te verbouwen. Daarom is huren voor scholen vaak een interessante piste om snel extra plaatsen te realiseren.

“Huren is een goede piste om in West-Vlaanderen snel en flexibel plaatsen bij te creëren."

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs

Scholen kunnen bijvoorbeeld een pand huren dat leeg staat naast het al bestaande schoolgebouw. Dit kan een leegstaand kantoorgebouw, een loods, een parochiekerk, een voormalige particuliere woning, een industrieel pand, een verdieping in een woonzorgcentrum of een multifunctionele zaal zijn. Maar ze kunnen de steun ook gebruiken voor de huur van nieuwe sporthallen of een nieuwbouw, in samenwerking met de gemeente.

Karel Janzen