Nieuws

Diks­mui­de moet 235 vluch­te­lin­gen opvangen

2015-10-30 00:00:00 - Diksmuide moet 235 vluchtelingen opvangen

De ministerraad wijst 235 vluchtelingen toe aan Diksmuide. De opvang gebeurt in het voormalig financiëngebouw aan de Woumenweg.

Het voormalige financiëngebouw in de Woumenweg 49 wordt ingericht als een open opvangcentrum. Fedasil zal instaan voor de uitbating. In de schoot van de stad wordt een werkgroep opgericht met stads-, OCMW- en politionele diensten.

Verwacht wordt dat het opvangcentrum over een maand operationeel zal zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de vluchtelingen in Diksmuide effectief zullen aankomen.

(Foto ediksmuide.be)

Ben Storme