Cre­vits: Zoveel moge­lijk ker­mis­sen na 9 juni”

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) roept op om zo veel mogelijk kermissen te laten doorgaan, als die weer mogen worden georganiseerd na 9 juni.

In het Vlaams Parlement gaf ze, na een vraag van burgemeester en Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem uit Waregem ook de regels mee die moeten worden gevolgd.

Als het Overlegcomité vrijdag het licht op groen zet, mogen vanaf 9 juni opnieuw kermissen worden georganiseerd. Er zal één bezoeker worden toegelaten per 1,5 lopende meter aan elke zijde van het kraam. Het feit dat alle zijden van het kraam meetellen, is nieuw ten opzichte van vorig jaar. Voor het overige zijn de regels identiek aan die van de markten. Er wordt een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel bezoekers er op de markt of de kermis aanwezig zijn. Daarnaast wordt een eenrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen. De lokale overheid kan daar wel gemotiveerd van afwijken met een alternatieve oplossing.

Goed voor lokale economie

Vanaf 30 juli zullen voor markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen geen beperkingen meer gelden. De kermisbonden en de gemeenten zijn vragende partij om de beperking op het aantal bezoekers al vroeger te laten vallen. Dat thema zal morgen ook aan bod komen op het Overlegcomité, zei Crevits. De minister doet nu een oproep aan steden en gemeenten om de kermissector te steunen en kermissen zo veel mogelijk te laten doorgaan. "De sector heeft een loodzware periode achter de rug en verdient een duw in de rug", aldus Crevits. "Kermissen zorgen in heel wat gemeenten nog een deel voor het sociale weefsel", reageert Kurt Vanryckeghem. "Ze brengen mensen samen en lokken mensen ook uit hun kot. In de stappen naar een normale wereld zijn kermissen dan ook een mooi onderdeel. Tegelijk zijn ze ook heel belangrijk voor de lokale economie: lokale winkels en horeca leven op van bruisende buurten

Poperinge

Een van de eerste kermissen die eraan komen is die van Poperinge in juli.  Er komen dertig vaste attracties, maar er wordt geen randanimatie voorzien.

Belga