Nieuws

Cen­ten voor wan­del­cir­cuit rond Groen­ho­ve bos

2018-06-20 00:00:00 - Centen voor wandelcircuit rond Groenhove bos

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een subsidie van 35.000 euro goedgekeurd voor de aanleg van een wandelcircuit rond Groenhove bos in Torhout.

Het inrichtingsplan voorziet in het heropenen van een aantal verdwenen trage verbindingen. De Ruitjesboswegel is een van deze linken. De diensten van de minister konden daarvoor de nodige gronden verwerven en werkten nauw samen met de aangrenzende eigenaars in het kader van een ruil.

Daarnaast loopt er een nauwe samenwerking met de provincie West-Vlaanderen rond de problematiek van de waterhuishouding. Een stukje weiland bleek interessant om een oplossing te bieden voor de overstromingsproblematiek van de stroomafwaarts gelegen woningen langs de Ruitjesbosstraat.

Samenwerking

Joke Schauvliege: “Door deze samenwerking kan het inrichtingsplan een antwoord bieden op verschillende maatschappelijke vragen in de regio, namelijk een oplossing voor de waterproblematiek van de bewoners én een ruimer aanbod aan trage wegen voor de recreanten.”

De aanleg wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid (70% of 34.800 euro) en de stad Torhout (30% of 14.900 euro). De provincie treedt op als bouwheer.

Ben Storme