Nieuws

Bre­de­ne: Alter­na­tief 24 daagt Voor­uit & cd&v uit

Alternatief bredene 2

In Bredene heeft Alternatief 24 zijn lijst en programma voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alternatief 24 is een burgerbeweging die het in Bredene wil opnemen tegen Vooruit. Vooruit is al jaren aan de macht in Bredene en vormt nu een meerderheid met de cd&v.

“Alternatief24 is opgericht door een aantal geëngageerde burgers en dit vanuit de emotie en de vaste overtuiging dat het anders en beter kan in Bredene”, zegt de partij.

“Een aantal van die geëngageerde burgers waren vroeger vanuit hun maatschappelijk engagement reeds actief binnen de klassieke partijen maar kiezen nu voor een project dat noch links noch rechts is, voor een project waarin de toekomst van Bredene en van de Bredenaars centraal wordt gesteld. Ze doen dit met een brede lijst kandidaten die verantwoordelijkheid willen opnemen, met een lijst waarin 7 van de 10 eerste plaatsen worden ingenomen door vrouwen maar vooral ook met een uitgebreid programma. In dat partijprogramma wordt duidelijk gekozen om op een andere manier aan politiek, aan beleid te doen in Bredene. Een beleid waarin duidelijk accenten worden gelegd op vlak van deontologie, langetermijnvisie en participatie.”

“Eerlijker, transparanter en respectvoller beleid”

“De rode draad doorheen het programma is snel duidelijk: Alternatief24 staat voor een eerlijker, transparanter en respectvoller beleid”, zegt de partij.

“Het gevoel bij veel Bredenaars leeft dat de lokale politici te veel met zichzelf bezig zijn met alle gevolgen van dien op deontologische vlak. Wij willen opnieuw de belangen van Bredene en van de Bredenaars centraal stellen. We willen meer inspraak, meer overleg en aandacht voor wat de Bredenaar bezighoudt”, aldus Lucas Vandendriessche. Hij is coördinator van de burgerlijst.

Alternatief bredene 1

Financiën, ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn speerpunten

“Bredene is één van de gemeenten met de hoogste lokale belastingdruk. Er zijn slechts drie gemeenten in Vlaanderen waar de opcentiemen op de onroerende voorheffing hoger liggen en toch blijft dit bestuur financiële avonturen aangaan. Alternatief24 belooft niet om de belastingen te verlagen, want dat zal onmogelijk zijn. Als het huidig bestuur zijn beleid voortzet, is een verhoging van de belastingen onvermijdelijk en dat wil Alternatief24 voorkomen door een strakker financieel beleid te voeren, maar vooral door de keuze voor meer soberheid en efficiëntie. Geen zinloze uitgaven meer”, luidt het bij Alternatief24.

Ruimtelijk beleid en mobiliteit zijn andere, aan elkaar verwante, thema’s die de Bredenaar bezighouden. Het ergert Alternatief24 dat dat het huidig bestuur hierop geen enkele visie heeft op lange termijn. Er dient een duidelijke visie ontwikkeld op de ruimtelijke uitdagingen waarmee Bredene wordt geconfronteerd. Kwaliteit boven kwantiteit. Maximale aandacht voor woonkwaliteit, groene zones, open ruimte, speelpleinen, betaalbaar wonen en een gezonde leefomgeving, aldus de burgerlijst.

Op vlak van mobiliteit ontbreekt het Bredene al jaren aan een actueel mobiliteitsplan en dit in een gemeente die stilletjes aan uit zijn voegen barst. De dringende opmaak van een nieuw mobiliteitsplan is dan ook de topprioriteit voor Alternatief24. We kiezen hierbij voor echte inspraak van de bevolking en we hebben ruime aandacht voor veiligheid, vlotte circulatie en aangepaste weginfrastructuur.

Dit is de lijst Alternatief24 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2024:

 1. Vicky Dereere
 2. Lucas Vandendriessche
 3. Nathalie Van den Eeden
 4. Kris Costenoble
 5. Magali Vanhaeren
 6. Anuschka Steen
 7. Arne Lingier
 8. Ingrid Ballieul
 9. Cindy Depoorter
 10. Isabelle Van de Walle
 11. Stijn Ingelbrecht
 12. Danny Vanhevel
 13. Erwin Poppe
 14. Martine Dewulf
 15. Joerie Vandamme
 16. Sharon Jonckheere
 17. Marcia Bacro
 18. ??
 19. ??
 20. Wilfried Acken
 21. Freddy Schoenmakers
 22. Anita Verholen
 23. ??
 24. Ronny Vanstechelman
 25. Koen Uittenhove
Andy Debo