Nieuws

Bodem­vis­se­rij is scha­de­lijk voor grind­bed­den in Bel­gi­sche Noordzee

Grindbed

Er is nood aan een betere bescherming van grindbedden in de Noordzee. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Grindbedden zijn hardere stukken in de zeebodem die bestaan uit grind, kiezelstenen, kasseien en grotere rotsblokken waar heel wat unieke organismen leven. Die worden volgens het onderzoek bedreigd door bodemvisserij. De resultaten van het onderzoek dienen als advies voor de bouw van offshore windturbines.

Ongeveer zestien procent van de zeebodem bestaat uit grindbedden. Die zones zijn een habitat voor unieke fauna en flora, zoals zachte koralen en mosdiertjes. Tijdens het onderzoek werd bekeken wat de gevolgen zijn van commerciële bodemvisserij voor stenige riffen in de Belgische Noordzee.

Verstoord gebied

Het onderzoek werd gevoerd in twee zones: het noordwesten en de Hinderbanken. In de noordwestelijke locatie was er tussen 2021 en 2022 een enorme groei van visserijactiviteiten. De totale omvang van het verstoorde gebied bedroeg daar 86 procent. In de Hinderbanken werd het geschatte verstoorde gebied berekend op 89 procent. 

"De resultaten van het onderzoek illustreren duidelijk dat bodemvisserij met sleepnetten schadelijke effecten kan hebben op de ecologische functionaliteit van deze kwetsbare biotopen", klinkt het.

Bouw offshore windturbines

De huidige bescherming die de gebieden krijgen dankzij milieubeheerregimes is volgens de onderzoekers onvoldoende. Zo is het Hinderbanken-gebied Marien Beschermd Gebied. "Maar het wordt duidelijk dat deze wettelijke status alleen onvoldoende is om het gebied ten volle te beschermen."

De resultaten pleiten daarom voor een correcte regulering van bodemvisserij in grindbedden om de natuurlijke biodiversiteit te beschermen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van voormalig minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en de Dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als advies voor openbare aanbestedingsprocedures voor de bouw van offshore windturbines.

Belga
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere