Nieuws

Onder­zoek naar mili­eu-impact van drij­ven­de zon­ne­pa­ne­len op zee

2023-07-05 00:00:00 - Onderzoek naar milieu-impact van drijvende zonnepanelen op zee

Wetenschappers en industrie slaan de handen in elkaar om de milieu-impact te onderzoeken van drijvende zonnepanelen op zee. Het proefproject EcoMPV is daarom gelanceerd en heeft als doel om technische oplossingen te vinden voor de problemen en de positieve effecten te maximaliseren.

Naast windenergie, wordt ook steeds vaker gekeken naar de productie van zonne-energie op zee. Zowel de technologie als de kennis over de milieueffecten van drijvende zonne-energie staat echter nog in de kinderschoenen. De voorbije weken installeerden wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen daarom drie experimentele modules op zee, aan het offshore windpark Mermaid. Die modules zijn uitgerust met vestigingsplaten in verschillende materialen. Zo kan onder meer onderzocht worden welk materiaal geschikt is voor de mariene fauna om te koloniseren.

Milieu-impact correct inschatten

De modules werden ontworpen en ontwikkeld door Jan De Nul Group in samenwerking met KBIN, en met ondersteuning door EMBRC Belgium (European Marine Biological Resource Centre). De modules zullen ongeveer anderhalf jaar in het water blijven. Ze zullen regelmatig worden gecontroleerd om het kolonisatieproces op te volgen.

"Met EcoMPV worden belangrijke stappen gezet om ook de milieu-impact van drijvende zonnepanelen correct te kunnen inschatten", reageert minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. "Het potentieel van drijvende zonnepanelen wordt hoog ingeschat. Willen we ze later ook op commerciële schaal gaan gebruiken, dan is het noodzakelijk om ook rekening te houden met de effecten ervan op het mariene milieu om deze zo veel mogelijk te vermijden of te mitigeren. België toont hiermee opnieuw dat economie en ecologie hand in hand gaan."

Drie jaar

EcoMPV wordt gefinancierd door het Energietransitiefonds van de FOD Economie, AD Energie. Het project is gestart in november 2022 en zal drie jaar lopen. Het wordt gecoördineerd door het onderzoeksteam 'Marine Ecology and Management' van het KBIN, met de Universiteit Gent als wetenschappelijke partner en Tractebel, Jan De Nul Group en DEME Group als industriële partners.

Belga