Nieuws

Bier­mu­se­um in post­ge­bouw op Markt Brugge

De verdiepingen van het postgebouw op de hoek van de Markt en de Breidelstraat worden binnenkort ingericht als biermuseum. En Schepen van Financiën Boudewijn Laloo mag onderhandelingen aanknopen om de gelijkvloerse verdieping van het postgebouw aan te kopen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon verleende daar de goedkeuring voor. Het postgebouw is een beschermd monument, opgetrokken tussen 1885 en 1891, naar het ontwerp van de architecten Louis Delacenserie en René Buyck. Het gebouw is sinds 1891 op de benedenverdieping in gebruik als postkantoor. De bovenverdiepingen, met de toegang in de Breidelstraat, waren bijna 100 jaar in gebruik voor het Stadsarchief. Daarna werden deze bovenverdiepingen ingericht voor het Ministerie van Tewerkstelling. Sinds de verhuis van deze dienst naar het Jacob van Maerlantgebouw aan het station staan de verdiepingen leeg.

Werken

De vzw Biermuseum Brugge zal instaan voor de exploitatie van deze ruimtes. Men voorziet geen grote werken, maar vooral het herstellen van de ruimtes in hun oorspronkelijke toestand. Men voorziet de inrichting van een biermuseum met inbegrip van een degustatieruimte. De creatie van een biermuseum sluit aan bij de productlijnen waar Toerisme Vlaanderen op inzet, in het bijzonder de rijke eet-, drink- en tafelcultuur.

Gelijkvloerse verdieping

De stad wil verhinderen dat de gelijkvloerse verdieping een commerciële functie krijgt, wat op deze historische plek niet als een aangewezen bestemming wordt aanzien. Schepen Boudewijn Laloo zal nu bij Bpost aandringen om de procedure tot openbare verkoping stop te zetten en het complex uit de hand te verkopen aan de stad. Indien Bpost hiertoe niet bereid wordt gevonden zal hij aan de gemeenteraad toelating vragen een bod uit te brengen tijdens de openbare verkoopsprocedure. Over de verkoopprijs moet uiteraard nog worden onderhandeld. De instelprijs van de openbare verkoop bedraagt 2,6 miljoen euro.

De redactie