Nieuws

Bel­gië dient bezwaar in tegen wind­mo­len­park bij Duinkerke

2015-04-16 00:00:00 - Laatste milieuvergunning voor windmolenpark goedgekeurd

België heeft officieel bezwaar ingediend tegen de plannen voor een windmolenpark voor de kust van Duinkerke, dicht bij de Belgische grens. Het openbaar onderzoek loopt van 8 april tot 1 juni, maar minister van Noordzee Paul Van Tigchelt heeft het Belgische standpunt nu al ingediend.

Vandaag diende minister van Noordzee Paul Van Tigchelt het gecoördineerd Belgisch standpunt in dat ook rekening houdt met de bezwaren uitgebracht door de Vlaamse overheid, de betrokken kustgemeentes, de provincie West-Vlaanderen, de haven van Oostende en de Rederscentrale. Zij hebben ook elk afzonderlijk een standpunt ingediend. Ons land is van oordeel dat het project moet worden stopgezet en de aangevraagde administratieve vergunningen moeten worden geweigerd.

Offshore windmolenpark
Nieuws

Franse overheid voert openbaar onderzoek naar omstreden windmolenpark bij Belgische kust

Negatieve impact

België vreest vooral voor de impact op scheepvaartroutes vanuit Oostende, de veiligheid van scheep- en luchtvaart, reddingsoperaties op zee, en het zeezicht voor kustgemeenten zoals De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Bovendien kunnen de windmolens negatieve effecten hebben op beschermde zeevogels in het nabijgelegen Natura 2000-gebied.

Verdere juridische stappen

Mocht Frankrijk geen rekening houden met de bezwaren, dan overweegt België verdere juridische stappen op Frans en Europees niveau. Als alternatief stelde België voor om de windmolens verder op zee te plaatsen.

“Het windmolenpark verder in zee bouwen, zoals we dit ook doen met de Belgische windmolenparken, is dan ook onontbeerlijk. Met de federale regering zullen we er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren. Indien nodig stappen we terug naar Europa”, klinkt het bij minister Van Tigchelt.

Het windmolenpark voor de kust van Duinkerke in een notendop:

  • Het project werd ingediend door Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
  • Er komen 46 windmolens van 240 tot 300 meter hoog
  • Het park zou op zo’n 10 kilometer van de kust komen en zou 50 km² groot zijn
  • De jaarlijkse elektriciteitsproduct wordt geschat op 2,3 TWh
Redactie