Nieuws

200 vluch­te­lin­gen in vakan­tie­do­mein in Bredene

2015-10-30 00:00:00 - 200 vluchtelingen in vakantiedomein in Bredene

Bredene zal zo'n 200 vluchtelingen moeten opvangen in vakantiedomein Horizon. Dat heeft de ministerraad beslist.

Het domein is vooral bekend voor zijn zeeklassen. Nu zou het tijdelijk dienst doen als noodopvangkamp. Vanaf donderdag 5 november zou een eerste groep van 100 vluchtelingen naar Bredene komen. Een tweede groep van nog eens 100 mensen komt aan op 9 of 10 november.

Quote staatssecretaris voor Asiel en Migratie: “Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Mijn diensten werken dag en nacht om aan elke asielzoeker een dak boven het hoofd te bieden. Tot dusver is dat telkens gelukt maar door de aanhoudende instroom en de sluiting van tijdelijke sites is de limiet bereikt."

Leger

De ministerraad heeft ook beslist om het leger in te zetten om ondersteuning te bieden bij de opbouw en de uitbating van de verschillende nieuwe sites in de opstartfase.

Ben Storme