Nieuws

Wonen boven win­kel wordt aantrekkelijker

2018-01-02 00:00:00 - Wonen boven winkel wordt aantrekkelijker

De Vlaamse regering heeft op de laatste ministerraad van 2017, op initiatief van Bart Tommelein, Liesbeth Homans, Joke Schauvliege en Philippe Muyters beslist om wonen boven winkels extra te ondersteunen.

In België staat ongeveer tien procent van de winkelpanden leeg, dat is bijna een verdubbeling tegenover 2009. In Oostende gaat het over 200 panden, in Gent over een kleine 500, in Antwerpen loopt het aantal zelfs op tot 1.400. Als enkele panden leeg staan kan dit ook al snel voor een sneeuwbaleffect zorgen. De verwaarloosde indruk leidt er soms toe dat de rest van de buurt mee verloedert.

Vandaag kan je in Vlaanderen drie jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen als je een leegstaande winkel ombouwt tot woning. Jaarlijks zijn er slechts 30-40 aanvragen. De maatregel mist zijn doel omdat de voorwaarden te streng zijn: minstens 50% van de oppervlakte moet uit winkel bestaan. Panden waarbij enkel de gelijkvloerse verdieping als winkel wordt gebruikt en het gebouw uit drie of meer bouwlagen bestond, vallen uit de boot.

Nu worden die strenge voorwaarden afgeschaft. Er is een volledige vrijstelling op de onroerende voorheffing voor vijf jaar als je een woning creëert boven een winkel in kernwinkelgebied of een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning.

De redactie