Nieuws

Weyts inves­teert extra in West-Vlaam­se schoolgebouwen

Deerlijke school

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert bijna 4 miljoen euro in 18 West-Vlaamse scholenbouwprojecten. Het gaat zowel om nieuwe schoolgebouwen als om de renovatie van bestaande gebouwen. Weyts heeft het budget voor de schoolinfrastructuur fors opgetrokken – en dat blijkt dus ook in West-Vlaanderen. “Investeren in kwaliteitsvolle schoolgebouwen, is investeren in de kwaliteit van ons onderwijs”, aldus Weyts.

Er is deze regeerperiode maar liefst 3 miljard euro voorzien voor schoolinfrastructuur: nog eens 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor al hun bouw- of verbouwingswerken financiële steun verkrijgen bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

In West-Vlaanderen zal er zo'n 4 miljoen euro geïnvesteerd worden in 18 scholenbouwprojecten. Het gaat om nieuwe gebouwen, maar ook om renovatie van bestaande gebouwen. 

Internaat VABI en VABI in Roeselare realiseren met 2 miljoen euro een nieuwbouw, verbouwings- en omgevingswerken. De nieuwe infrastructuur huisvest 224 leerlingen. Het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Idesbald in Roeselare vervangt met 400.000 euro het buitenschrijnwerk. In Oostende renoveren en isoleren Sint-Andreasinstituut en Sint-Andreas Middenschool met 367.000 euro de platte daken. De Vrije Basisschool in Oostende koopt voor 282 leerlingen met 280.000 euro een sporthal aan.

“We bouwen letterlijk en figuurlijk aan de toekomst van ons onderwijs”, zegt Weyts. “Investeringen in infrastructuur zijn investeringen in de hardware van onderwijskwaliteit waar heel wat leraren en leerlingen wel bij zullen varen.”

“We bouwen letterlijk en figuurlijk aan de toekomst van ons onderwijs”

Ben Weyts, Vlaams Minister van Onderwijs
Wout Bernaert