Vlaam­se rege­ring inves­teert in drie West-Vlaam­se cen­tra voor herstelverblijf

Rusthuis woonzorgcentrum duneroze

De Vlaamse regering investeert 1 miljoen euro in vijftien centra voor herstelverblijf. Dat maakt minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) bekend. In centra voor herstelverblijf kunnen mensen die een heelkundige ingreep hebben ondergaan of in behandeling zijn voor een ernstige aandoening tijdelijk terecht. In West-Vlaanderen gaat het om drie centra, aan de kust.

De patiënten in zulke centra hebben een ziekenhuisopname al achter de rug en/of hebben geen ziekenhuisgebonden medische zorgen nodig. Een herstelverblijf is gericht op revalidatie, zelfredzaamheid, zelfzorg en ondersteuning van de mantelzorg.

Werkingsmiddelen

In 2023 is door de ministers van Volksgezondheid beslist om voor de erkende centra voor een cofinanciering te zorgen. Vlaanderen reikt vanaf dit jaar subsidies uit die dienen als tussenkomst voor de werkingskosten en bepaalde loonkosten. De werkingsmiddelen zijn onder meer bedoeld voor de loonkosten voor niet-medisch/ondersteunend personeel, de verbruiksgoederen en de energiekosten. De zorgkosten worden gedeeltelijk gefinancierd door de federale overheid.

Concreet gaat het voor Vlaanderen om vijftien centra voor herstelverblijf met 833 erkende verblijfsplaatsen. Per erkende plaats wordt een bedrag van 1.260 euro per jaar geïnvesteerd. In West-Vlaanderen gaat het om drie centra: Duneroze in De Haan, Ter Duinen in Nieuwpoort en Koninklijke Villa in Oostende.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere