Nieuws

Tien pro­cent soci­a­le wonin­gen in Ieper

In Ieper zijn 10% van de woningen sociale huurwoningen. Dat is meer dan het vooropgestelde percentage van de Vlaamse overheid. 1.300 van de 13.000 Ieperse woningen zijn sociale huurwoningen.

En de komende twee jaar komen er nog 75 sociale huurentiteiten bij. Dit dankzij het sociaal woonbeleidsconvenant dat werd opgemaakt in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, het Ieperse OCMW en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Dit convenant voorziet de nodige financiële middelen voor deze projecten.

Het belangrijkste project situeert zich in de duurzame wijk De Vloei, waar 35 sociale appartementen en 3 sociale woningen voorzien zijn. Ook in het project De Meersen in het centrum van de stad worden 21 sociale appartementen voorzien.

De redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.