Nieuws

Sta­ge Take Over: 450 scho­lie­ren lopen dag mee sta­ge met stu­den­ten uit zorgopleidingen

2023-03-12 00:00:00 - Stage Take Over: 450 scholieren lopen dag mee stage met studenten uit zorgopleidingen

Vanaf morgen tot en met vrijdag organiseert Dag van de Zorg dates tussen studenten die momenteel een zorgopleiding volgen en jongeren uit het middelbare onderwijs.

De studenten en middelbare scholieren worden 'tindergewijs' aan elkaar gekoppeld en zullen samen een (halve) dag optrekken tijdens de stage in een zorg- of welzijnsorganisatie. Want wie beter dan jonge, enthousiaste studenten om toekomstige studenten te verleiden?

OPROEP NAAR HOGE EN MIDDELBARE SCHOLEN

Een groot succes was alvast de oproep naar hogescholen, HBO5-scholen en middelbare scholen die ze in februari lanceerden. 13 Vlaamse hogescholen en HBO5-scholen die welzijns- en zorgopleidingen organiseren, sprongen mee op de kar. Stageplaatsen verpleegkunde, ergotherapie, orthopedagogie, vroedkunde, voedingsleer in diverse zorgvoorzieningen werden aangeboden. Het resultaat: maar liefst 450 Vlaamse scholieren uit de 3de graad zijn gekoppeld voor een stagemoment. 

Emile Beeckman