Nieuws

Stad Kort­rijk schuift beslis­sing over ver­gun­ning van nieu­we wind­mo­len op Bar­co-site door

2022-07-20 00:00:00 - Stad Kortrijk schuift beslissing over vergunning van nieuwe windmolen op Barco-site door

Stad Kortrijk heeft geen beslissing genomen over de vergunning voor een windmolen op de site van het bedrijf Barco. "Op basis van het ingediende dossier is het onvoldoende duidelijk of de exploitant in staat is om de nodige garanties te bieden", klinkt het.

De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco plant een windturbine van 180 meter op haar campus op 't Hoge. "Windenergie helpt in de strijd tegen klimaatopwarming. Bovendien zorgt dit project ervoor dat we minder afhankelijk zijn van dure buitenlandse energie. Twee uitdagingen die vandaag hoog op de agenda staan", klonk het bij Barco.

Nood aan extra cijfermateriaal

Barco diende een vergunningsaanvraag in voor de bouw van één windturbine aan de kant van de Manpadstraat. Volgens een studiebureau is die locatie geschikt, maar daar is Stad Kortrijk het nog niet mee eens.

"De turbine moet in alle aspecten kunnen voldoen aan de milieunormen inzake geluid, slagschaduw en veiligheid en mag geen hinder veroorzaken voor omwonenden en bezoekers", klinkt het in een persbericht. "Op basis van het ingediende dossier is het onvoldoende duidelijk of de exploitant in staat is om die nodige garanties te bieden. Er is nood aan extra argumentatie en cijfermateriaal."

Ook een actiecomité uit de buurt diende al bezwaarschriften in tegen de komst van de windmolen.

Provincie beslist

"Het is ook onduidelijk of de rentabiliteit van de windturbine, na opleggen van de milderende maatregelen, nog in verhouding zal staan tot de ruimtelijke impact van de windmolen." De windturbine zou 180 meter hoog zijn en energie produceren voor 3200 gezinnen.

De stad schuift de beslissing door naar de provincie. Uiterlijk op 20 september volgt een uitspraak.

Lees ook:

Redactie