Nieuws

Oostende zendt spuitenpatrouille op pad

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Net als andere steden heeft ook Oostende geregeld te maken met zwerfspuiten.

Die drugs- of medicatiespuiten gooien gebruikers weg in de publieke ruimte zoals op pleintjes, in bloembakken of in de riool. Dat is gevaarlijk voor kinderen en honden. Vorig jaar ruimden de stadsdiensten 260 dergelijke spuiten op. Daarvoor hebben ze handschoenen en aangepaste containers en kregen ze een opleiding. Maar nu komt er een aparte spuitenpatrouille. "Als burger zelf spuiten oprapen is geen goed idee. Men kan zich eraan prikken en zo besmet raken met verschillende soorten ziektes, zoals hepatitis of HIV," zegt schepen van handhaving Maxim Donck. “De spuitenpatrouille gaat specifiek op zoek naar zwerfspuiten en ruimt deze veilig op. Via dit project zetten we in op schadebeperking, veiligheid en preventie.” Burgers kunnen ook zelf een melding maken van zwerfspuiten via de gratis sluikstortlijn 0800 92491.

Activeren op de arbeidsmarkt

De nieuwe spuitenpatrouille bestaat uit mensen die een leefloon krijgen, maar nog niet in staat zijn om zelf op zoek te gaan naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. "Via de spuitenpatrouille worden zij geactiveerd en wordt er ingezet op basiscompetenties, zoals werken in groep, omgaan met feedback, afspraken nakomen, … die nodig zijn om een volgende stap te zetten in hun traject naar werk," zegt schepen van welzijn Natacha Waldmann. De patrouille gaat vanaf volgend jaar tweemaal per week telkens twee uur op stap om zwerfspuiten actief op te sporen en veilig op te ruimen. Hiervoor wordt een poule van 10 vrijwilligers voorzien. Ook zij krijgen een opleiding over hoe men veilig zwerfspuiten kan oprapen en verwijderen. Ze krijgen veiligheidskledij en gespecialiseerd materiaal mee zoals een prikkertje, een EHBO-kit, een naaldcontainer. Daarnaast wordt iedereen voorzien van een smartphone om meteen de gevonden spuiten en de locatie in beeld te brengen en te registreren.

Redactie