Nieuws

Oos­ten­de is eer­ste stad waar je samen met je huis­dier begra­ven kan worden

Begraafplaats

Oostende wordt de eerste stad waar huisdieren samen met hun baasje begraven kunnen worden. De Vlaamse regelgeving zal dat toelaten vanaf deze zomer, Oostende paste ondertussen al het stedelijk reglement aan. 

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor een aanpassing van de regels rond begraafplaatsen en lijkbezorging. Bedoeling is dat de nieuwe regels ingaan voor de zomer. Een van de nieuwe bepalingen is dat de gemeenteraad voortaan kan voorzien dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren bij worden geplaatst in het graf van hun baasje. Deze nieuwe bepaling komt er op voorzet van onder andere Burgemeester Bart Tommelein en raadslid Charlotte De Backer die hierover een voorstel indiende bij de Gemeenteraad.

Aanpassing reglement in Oostende

Stad Oostende nam daarom meteen initiatief om het stedelijk reglement aan te passen. Dat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad op 29 april. Het decreet bepaalt immers dat de assen van huisdieren en overleden personen nooit gemengd mogen worden. Daarom moeten de assen van dieren steeds in niet-biologisch afbreekbare urnen begraven worden. In de urnentuin in Oostende waren volgens het stedelijk reglement enkel biologisch afbreekbare urnen toegestaan. Dat werd nu aangepast zodat het toch mogelijk zal zijn om de urne met as van een huisdier te begraven samen met het baasje. Oostende is de eerste stad waar dit zal toegelaten zijn.

"De mogelijkheid om nu samen begraven te worden, is een troostende gedachte voor heel wat dierenvrienden."

Hina Bhatti, Schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid

Strooiweide voor huisdieren

Het decreet bepaalt ook expliciet dat huisdieren niet mogen uitgestrooid worden op de strooiweides van de verschillende begraafplaatsen. Maar dat kan in Oostende wel al op de dierenstrooiweide in het Maria Hendrikapark. Dat blijft ook in de toekomst mogelijk.

Jenna Lebrun