Nieuws

Ook eer­ste com­mu­nies wor­den uitgesteld

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Het bisdom Brugge stelt nu ook de eerste communies uit tot volgend schooljaar. Eerder beslisten al alle Vlaamse bisdommen om de plechtige communies uit te stellen tot in het najaar, omwille van corona.

Het geschikte moment voor de viering van de eerste communie wordt in de parochies in overleg met de scholen zelf bepaald. De eerste communie kan het hele volgende schooljaar plaatsvinden (september 2021-mei 2022). Indien praktisch haalbaar, kan hij ook samenvallen met de al geplande eerste communie van 2022.

Dit staat in een mededeling van het bisdom: "De verdaging van de vieringen is een moeilijke beslissing geweest, maar er is gekozen om nu al duidelijkheid te scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van liturgie, groepsbijeenkomsten met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer mogelijk zal zijn. Toch beseffen we heel goed dat dit geen fijn nieuws is, zeker niet voor de kinderen en hun ouders die naar dat mooie moment uitkijken, maar ook niet voor priesters, diakens, catechisten, leerkrachten en teams die, in heel erg moeilijke omstandigheden, er al alles aan gedaan hebben om de kinderen nabij te zijn en, binnen de grenzen van het mogelijke, de voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten op te starten. We zijn jullie enorm dankbaar voor die grote inspanningen. We hopen dat de beslissing over het uitstel duidelijkheid schept, en daarmee ook rust brengt om nu met meer tijd en minder druk de voorbereiding van de catechese en de vieringen te plannen."

Bekijk ook:

Ben Storme