Nieuws

Nieu­we stap in dos­sier Zee­sluis: Vlaam­se Rege­ring stelt ont­werp pro­ject­be­sluit vast

2022-06-15 00:00:00 - Gemengde reacties op locatie nieuwe zeesluis Zeebrugge

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in het dossier van de nieuwe Zeebrugse zeesluis. De Vlaamse Regering heeft het eerste ontwerp projectbesluit vandaag vastgesteld. Het openbaar onderzoek start op 6 mei. De sluis komt in de plaats van de verouderde Visartsluis en is nodig om de toegang tot de achterhaven te garanderen.

Ook aan zeezijde wil de Vlaamse regering de haven beter ontsluiten. Vorige week nog zei minister-president Jan Jambon (N-VA) dat hij voor het einde van de maand een voorlopig projectbesluit wilde vastleggen. Vandaag is dat ook gebeurd. Dat wil zeggen dat het openbaar onderzoek start op 6 mei, en er dan eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen worden ingediend.

Bezorgdheden

In september werd het eerste voorontwerp projectbesluit voorgesteld. Tijdens infomomenten werd toen al duidelijk dat inwoners van Zeebrugge vooral vrezen voor hinder tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis. Die werken zullen meer dan tien jaar duren.

2016-07-18 00:00:00 - Doorstart in dossier Zeesluis Zeebrugge
Nieuws

Nieuwe Zeebrugse zeesluis: project van 2,9 miljard euro ligt volgende week vast

Leegloop

“Het project bestaat uit drie pijlers: een tweede toegang tot de achterhaven; een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert, een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen. Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Open Vld).

Buurtbewoners maken zich ook zorgen over de leegloop van Zeebrugge, want heel wat huizen staan te koop en zulke ingrijpende werken schrikt volgens hen jonge gezinnen af.

Infomomenten

Het openbaar onderzoek loopt van 6 mei tot en met 4 juli. Tijdens die periode krijgt iedereen de kans om alle documenten in te kijken en te reageren. Als alle opmerkingen zijn verwerkt, kan de Vlaamse Regering het eerste ontwerp projectbesluit definitief vaststellen.

Er komen ook nog infomomenten op wijkniveau tussen 14 en 17 mei. De werken zullen ten vroegste in 2027 starten. De kostprijs bedraagt bijna 3 miljard euro. Vlaanderen betaalt iets meer dan 2 miljard.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere