Nieuws

Exac­te plaats nieu­we zee­sluis Zee­brug­ge vastgelegd

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De locatie van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge is gekend: de sluis komt zuidelijk op de Visartsite te liggen. Het nieuwe 'inrichtingsalternatief' voor zowel de sluis als de nieuwe verbindingsweg werd voorgesteld.

De sluis zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. Om het havenverkeer en het doorgaand verkeer te scheiden van het lokale verkeer komt er een nieuwe verbindingsweg, voorlopig nog Nx genoemd. De nieuwe weg wordt deels ondertunneld: deze tunnel loopt ten zuiden van de Stationswijk tot aan het recyclagepark en volgt verder het tracé van de Isabellalaan.

De voorbije jaren werden meer dan 20 mogelijke combinaties voor het project 'Nieuwe Sluis Zeebrugge' onderzocht. Ook inwoners en bedrijven in Zeebrugge konden hun ideeën daarover geven.

In 2021 leek het project een pak vertraging op te lopen. "Toen heeft de Vlaamse regering meerdere maatregelen genomen om een inhaalslag te maken. Dat de taskforce, waarin naast ikzelf ook burgemeester De fauw en een vertegenwoordiging van Port of Antwerp-Bruges zetelen, nu het inrichtingsalternatief heeft vastgesteld, geeft aan dat de extra inspanningen lonen", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het inrichtingsalternatief wordt voorgesteld tijdens infomomenten in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge, op 22 en 23 juni. Begin 2023 volgen nieuwe participatiemomenten. De Zeebruggenaren kunnen dan mee de concrete invulling van de leefbaarheidsmaatregelen vormgeven.

Het doel is om in 2024 te komen tot het ontwerp van projectbesluit. Na behandeling van de inspraakreacties, wordt dan het definitieve projectbesluit vastgesteld.

Redactie