Krach­tig MRI-toe­stel in zie­ken­huis Veurne

2016-07-01 00:00:00 - Krachtig MRI-toestel in ziekenhuis Veurne

Bij het AZ Sint-Augustinus Veurne en het AZ Sint-Rembert Torhout is een nieuw MRI-toestel in gebruik genomen.

Het Philips 3 Tesla MRI-toestel staat op de dienst Medische Beeldvorming van het AZ Sint-Augustinus in Veurne.
De radiologen en de artsen die de beelden analyseren, komen uit beide ziekenhuizen. De wachttijden voor een afspraak op MRI zullen dankzij dit bijkomend toestel in de provincie verkorten. Nu lopen de wachttijden soms op tot meer dan drie weken.

Met zijn 3 Tesla veldsterkte is deze MRI-scanner de krachtigste in de Westhoek en het Houtland.

MRI staat voor magnetic resonance imaging. De scanner kan beelden nemen van het binnenste van een mens, zonder dat daarvoor in zijn lichaam gesneden moet worden.

José Tyteca
Ben Storme