Nieuws

Kort­rijk laat jeugd­lo­ka­len pre­ven­tief scree­nen op asbest

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In Vlaanderen komt wel eens asbest voor, bijvoorbeeld in golfplaten op een dak. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM lanceerde daarom een oproep voor een gratis asbestinventarisatie in jeugdlokalen, ouder dan 2001. Ook Stad Kortrijk tekende hier op in. Het gaat om 22 gebouwen, 12 stadsgebouwen en 10 lokalen in private eigendom.

De oude lokalen met asbestdak van het speeldomein Warande zijn eind vorig jaar gesloopt en maken plaats voor nieuwe polyvalente lokalen. Uit voorzorg laat stad Kortrijk een volledige inventaris opmaken om aanwezige asbesthoudende materialen in kaart te brengen, in alle Kortrijkse jeugdlokalen ouder dan 2001.

Op 8 januari vond het eerste onderzoek plaats bij Chiro Knipoog/KSA Adelaars. Het duurt ongeveer 3 maanden om alle jeugdlokalen te onderzoeken.

Deskundig advies

Na het asbestonderzoek geeft een deskundige advies over het veilig beheer of de verwijdering van risicovolle asbestmaterialen. Waar nodig zal de stad maatregelen nemen om lokalen die tot haar eigendom behoren verder asbestveilig te maken. Jeugdverenigingen met eigen lokalen waar asbest moet verwijderd worden zijn hiervoor zelf aan zet, maar kunnen rekenen op ondersteuning van de stad.

Het laten ophalen van het asbestafval kan gratis via OVAM. Het wegnemen of afbreken van de asbest kan door een firma. Die kost komt in aanmerking voor de renovatiesubsidie voor jeugdlokalen.

Waar er asbest aanwezig is, maar de situatie veilig is, is geen directe aanpak nodig.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere