Nieuws

Jean-Marie Dedec­ker rea­geert op pro­test tegen nieu­we ver­bin­dings­weg van E40 naar kust

Rechtnaarzee

Een tiental organisaties wil niet dat er een nieuwe weg komt die de E40 verbindt met de kust van Middelkerke. De weg zou er vooral komen om het fileprobleem in de zomer op te lossen. Volgens burgemeester Dedecker gaat het niet om een sporadisch probleem, zoals de organisaties beweren, maar wel om een structureel probleem.

De provincie moet binnenkort een voorlopig tracé voor de weg vastleggen. Maar de verenigingen, zowel landbouworganisaties als milieugroeperingen roepen de deputatie nu in een open brief op om dat niet te doen. Ze vinden dat er te veel open ruimte verloren zou gaan. 

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is alvast niet verrast dat er protest komt. “Je kan er natuurlijk gif op innemen dat er protest komt tegen een project van deze grootorde. Dat is in onze ‘beroepsmaatschappij’ de orde van de dag. Al vermoed ik – en dat is mijn persoonlijk standpunt - dat deze stap vooral politiek geïnspireerd is.”

"Landbouw koos zelf voor dit traject"

De coalitie haalt aan dat de nieuwe verbindingsweg het landbouwgebied te veel versnippert, maar ook dat wil Dedecker ontkrachten. "We kiezen net voor het tracé dat de landbouwsector het meest ontziet en het dichtst bij de bebouwde gebieden loopt. Uiteraard zijn enkele landbouwbedrijven rechtstreeks betrokken door het voorkeurstracé, maar na eerder overleg pasten we onze plannen aan om maximaal tegemoet te komen aan hun bezorgdheden. Meer nog: ze kozen zelf voor dit traject”, reageert Dedecker.

Redactie