Nieuws

Gwen­do­lyn Rut­ten schorst bur­ge­mees­ter Ward Ver­go­te na veroordeling

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Uittredend Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) heeft de burgemeester van Moorslede Ward Vergote geschorst voor de rest van zijn mandaat. Vergote werd eind vorig jaar veroordeeld voor belangenvermenging. 

Burgemeester Ward Vergote (Partij Visie in Moorslede) werd op 19 december 2023 veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg in West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Hij werd schuldig bevonden aan belangenvermenging in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren. Volgens het parket kocht Ward Vergote een stuk landbouwgrond aan waarvan hij, door zijn functie, wist dat het misschien ooit duurdere industriegrond zou worden. Hij kon het later ook effectief veel duurder verkopen.

Ward vergote
Nieuws

Burgemeester van Moorslede veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel: "Blij met milde straf"

Tuchtonderzoek

Minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten vroeg nadien aan West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé een tuchtonderzoek te starten. De gouverneur bezorgde op 11 maart 2024 zijn tuchtverslag en het tuchtdossier. Enkele weken later vond de hoorzitting plaats waarbij Ward Vergote in opdracht van minister Rutten werd gehoord door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gwendolyn Rutten Belga
Nieuws

Minister Rutten vraagt tuchtonderzoek tegen burgemeester Moorslede

"Grove nalatigheid"

Op basis van die hoorzitting, het tuchtverslag van de gouverneur en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg concludeert minister Rutten dat de ten laste gelegde feiten bewezen zijn en dat die feiten als een "grove nalatigheid" moeten worden beschouwd.

"Het gaat om een grove nalatigheid en strookt niet met de voorbeeldfunctie die een burgemeester heeft"

Gwendolyn Rutten, uittredend Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

"Ward Vergote heeft als burgemeester een bewezen tuchtfeit gepleegd door privébelangen te vermengen met de belangen die hij moet beheren of waarop hij moet toezien. Het gaat om een grove nalatigheid en strookt niet met de voorbeeldfunctie die een burgemeester heeft", stelt de minister.

5 maanden schorsing

Vergote krijgt nu een tuchtsanctie opgelegd waarbij hij uit zijn ambt geschorst wordt gedurende een periode van vijf maanden, ingaande op 1 augustus 2024. In de praktijk komt dit neer op een schorsing voor de rest van de lopende gemeentelijke bestuursperiode. Burgemeester Vergote kan wel nog tegen de schorsing in beroep gaan bij de Raad van State.

Celien Tanghe
Belga