Nieuws

Koksij­de ver­de­digt uit­brei­ding golf­ter­rein op landbouwgrond

Golf ter Hille Koksijde

Golf ter Hille in Koksijde

De gemeente Koksijde reageert op de actie van Groen vorige week vrijdag. De partij plantte golfclubs in landbouwgrond, waar het golfterrein Ter Hille zou uitbreiden. Maar volgens de gemeente kunnen "landbouw en golf perfect samengaan".

Voor de uitbreiding van het golfterrein Ter Hille in Koksijde zou 30 hectare landbouwgrond verdwijnen. Onlogisch volgens Groen, dat vreest voor de toekomst van landbouwers die zo hun grond verliezen.

Maar is het niet logisch dat een landbouwer zijn landbouwgrond verkoopt aan een eigenaar van een golfterrein voor meer geld dan aan een beginnend landbouwer voor minder geld? Groen vindt dan ook dat er middelen moeten komen vanuit de provincie om ervoor te zorgen dat landbouwgrond op die manier niet verdwijnt.

Actie groen golfterrein Koksijde
Nieuws

Groen is tegen uitbreiding golfterrein, waarvoor 30ha landbouwgrond moet verdwijnen

Vergoeding landbouwers

De gemeente Koksijde reageert nu op de actie en maakt duidelijk dat de landbouwers een correcte vergoeding zullen krijgen. "Bij de onteigeningen voor de vroegere aanleg van de golf, werden de boeren die betrokken waren op de hoogte gesteld dat een eventuele uitbreiding tot de mogelijkheid behoorde. De boeren werden destijds ook correct vergoed."

Het plangebied is voorlopig bestemd als agrarisch gebied en aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied. Voor de uitbreiding van de golfterreinen is een herbestemming naar recreatiegebied verreist, wat juridisch wordt vastgelegd met een ruimtelijk uitvoeringsplan op gemeentelijk niveau (RUP).

"Golf en landbouw kunnen in harmonie samenleven."

Jan Deramoudt, directeur Golf ter Hille

Momenteel is ook een provinciaal RUP lopende voor de reconversie van de militaire vliegbasis in Koksijde. Een grote oppervlakte militair domein wordt herbestemd in onder meer landbouwgebied. Volgens de gemeente heeft de provincie goedkeuring gegeven om die compensatie te geven in functie van de uitbreiding van het golfterrein.

Wat met het milieu?

Nieuws

Koksijde en provincie sluiten samenwerkingsovereenkomst rond reconversie militaire basis

Economische compensatie is één ding. Het grootste discussiepunt voor veel mensen in de buurt is de bedreiging voor het milieu. “Dit is helaas een misvatting die overeind blijft door onwetendheid”, legt Jan Deramoudt, directeur van Golf ter Hille, uit. “Wij gaan voor een duurzame aanpak, waarbij we op voormalige landbouwgrond zelfs nieuwe natuur creëren. Het gebruik van mest, water en pesticiden op de golfterreinen neemt af, het aantal beschermde soorten neemt toe."

De golfclub zet de deur open voor co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout, die de leidende stem in het protest is. “Een open dialoog is belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen het welzijn van golf én landbouw kunnen bevorderen. Er zijn zeker manieren waarop beide activiteiten in harmonie samen kunnen leven”, besluit Deramoudt.

Robbe Van Damme
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere