Nieuws

Geen wol­ken­krab­ber van 21 eta­ges op dijk Blankenberge

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Er komt voorlopig geen appartement van 21 verdiepingen op de plaats waar nu het bekende hotel en vakantiecentrum Petit Rouge staat op de Zeedijk van Blankenberge.

Het afscheidnemend schepencollege trekt vandaag een streep door dat dossier. Er waren heel wat bezwaren tegen de bouw van zo’n mastodont, zoals schaduwvorming. Ook de hoogte van het gebouw was voor veel buurtbewoners een doorn in het oog.

Schepen van stedenbouw Sandy Buysschaert: “De aanvraag voor de nieuwbouw voorziet 25 bouwlagen en wijkt daarmee aanzienlijk af van het BPA. Via de studie T.OP kustzone zijn er bepaalde lijnen uitgezet om hoger te bouwen maar dan moet er een duidelijke meerwaarde zijn voor de omgeving. Dit kan gaan over meer licht binnentrekken in de binnenstad, ruimte teruggeven aan het openbaar domein, enz… maar in dit dossier zien we onvoldoende een meerwaarde voor de omgeving om dergelijke afwijkingen qua bouwdichtheid en volume te verantwoorden. Naast dit gegeven is er dan ook nog de erfgoedwaarde van de gevel. Hoewel die niet beschermd is, zou het een meerwaarde betekenen om de gevel te integreren in een nieuw project."
 

Daphné Dumery, burgemeester: “In de toelichtingsnota wordt de speelzaal van het casino herhaaldelijk als optie vernoemd in het nieuwe gebouw. Dat is sowieso voor ons een vreemd gegeven waar we ons ernstige vragen bij stellen. Inwoners en tweedeverblijvers hebben ook reeds hun ongenoegen geuit over dit project met graffitislogans op de ramen van de Petit Rouge en in de vorm van 71 bezwaren. Het college van burgemeester en schepenen, zonder Vooruit-schepenen die hun kat stuurden, heeft in zitting van 20 augustus 2021 verschillende bezwaren gegrond verklaard en meteen ook de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd. Met deze beslissing volgen we wat de diensten voorstelden en wat de Blankenbergenaar wil.”

Mogelijk komt er een nieuwe bouwaanvraag. Het zal dan aan het nieuwe schepencollege zijn om een beslissing te nemen.

Lees ook:

Vakantiecentrum Petit Rouge Blankenberge sluit de deuren

Ben Storme