Nieuws

Frau­de bij magi­stra­tenexa­men: Twee West-Vlaam­se afde­lings­pro­cu­reurs blij­ven geschorst

recht justitie

In de nasleep van het gesjoemel bij het magistratenexamen heeft de West-Vlaamse procureur des Konings de schorsing van twee afdelingsprocureurs met drie maanden verlengd. Het parket benadrukt dat de beslissing geen uitspraak doet over schuld of onschuld van de betrokkenen.

De Hoge Raad voor de Justitie communiceerde op 3 maart over mogelijk gesjoemel bij het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Een deelnemer zou informatie over het examen strafrecht gekregen hebben van C.B., lid van de Hoge Raad voor de Justitie en van het Gentse parket-generaal. Bovendien is die deelnemer de zoon van de Brugse afdelingsprocureur Y.S. en van E.W., rechter in de Ieperse afdeling van de West-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg.

2017-10-17 00:00:00 - Vier jaar met uitstel voor aanranding dochtertje van vriendin
Nieuws

Twee West-Vlaamse afdelingsprocureurs geschorst na fraude bij magistratenexamen

Tuchtonderzoek

Naar aanleiding van de melding van de Hoge Raad voor de Justitie heeft procureur des Konings Filiep Jodts op 7 maart een tuchtonderzoek opgestart. In dat kader werd beslist om twee afdelingsprocureurs voor drie maanden te schorsen. Het ging niet alleen om Y.S., maar ook om de Ieperse afdelingsprocureur J.L. Ook zijn dochter L.L. nam deel aan het bewuste examen. Eerder werd E.W. al voor drie maanden geschorst door de voorzitter van de West-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg. Haar schorsing werd na die periode echter niet verlengd.

recht justitie
Nieuws

Tuchtrechtbank in hoger beroep bevestigt schorsing West-Vlaamse afdelingsprocureurs

Schorsing verlengd

Het West-Vlaamse parket meldt dinsdagnamiddag dat de schorsing van de afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper wel met drie maanden verlengd werd. Dat gebeurde op advies van de tuchtrechtbank. "Deze verlenging doet geen uitspraak over de schuld of onschuld van de betrokkenen. Dat moet het verdere onderzoek uitwijzen", klinkt het in een korte mededeling.

Belga