Nieuws

Elek­tri­ci­teits­be­voor­ra­ding: Geen reden tot ongerustheid”

2015-09-22 00:00:00 - Elektriciteitsbevoorrading: "Geen reden tot ongerustheid"

Er is momenteel "krapte" op de elektriciteitsmarkt, maar er is geen reden tot ongerustheid. Dat verzekert Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet.

Leverancier Lampiris had vanmorgen gewaarschuwd voor een nijpende situatie.

"We hebben onze tertiaire reserves aangesproken, en dat is ongebruikelijk", bevestigt een Elia-woordvoerster. Het gaat om contracten met grote klanten die bij op vraag van Elia minder gaan verbruiken. "Het klopt niet dat de volgende fase het afschakelplan is. We hebben zeker nog bijkomende mogelijkheden", verzekert ze. Volgens Elia ligt het probleem vooral bij het tekort momenteel aan hernieuwbare energie, met name wind en zon, en minder aan het stil liggen van Tihange I. Vorige week lag Tihange I immers ook stil.

De redactie