Nieuws

Defi­ni­tief: Ven­ti­lus boven­gronds; CD&V aan­vaardt rapport

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Ook de CD&V-partijtop legt zich neer bij het Ventilusrapport en dus de keuze voor een bovengrondse hoogspanning.

Volgens de CD&V moeten nu de mogelijke gezondheidsrisico's worden bekeken en ook de compensaties voor wie in de buurt woont of werkt van de toekomstige hoogspanningslijn. Minister Crevits was niet fysiek aanwezig bij de ministerraad, maar ook zij gaat akkoord met de beslissing.

"Compensaties bespreken"

"Niemand mag bang zijn voor zijn gezondheid", zegt minister Benjamin Dalle. "We moeten dus de stralingsnormen vastleggen. En ook kijken voor compensaties voor wie onder of in de buurt van de hoogspanningslijn woont. Daarover gaan we snel in overleg met Elia en de federale regering."

LETTERLIJK

Dit is de letterlijke mededeling van de Vlaamse regering die vanmorgen samen zat:

"Vandaag heeft de Vlaamse regering een eerste bespreking gedaan van het Ventilusdossier na de oplevering van het rapport van professor Dirk Westermann op 4 november en de toelichting ervan aan de burgemeesters op 9 november.

De Vlaamse regering aanvaardt de inhoud en de conclusies van het rapport van professor Westermann, die de conclusies bevestigt uit het eerder rapport van de intendant en zijn expertenteam.

"Flankerend compensatiebeleid noodzakelijk"

Tegelijk neemt de Vlaamse regering kennis van de scopingsnota van het departement Omgeving, die de afgebakende redelijke varianten bevat. Het planteam kan daardoor verder werken aan de effectenstudies (MER), de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) met het oog op een voorstel van voorkeurstracé in februari 2023.

Om het maatschappelijk draagvlak van Ventilus te ondersteunen in West-Vlaanderen en teneinde een billijkere compensatie te garanderen voor de directe en indirecte betrokkenen van het finale voorkeurstracé, is een flankerend compensatiebeleid noodzakelijk.

De komende dagen zullen de technische vragen die er terzake nog zijn verder uitgeklaard worden. Hetzelfde geldt voor de verdere uitwerking van de stralingsnormen en het bijhorende afwegingskader."

 

Redactie