Nieuws

De Kesel: Ver­rast door de benoeming”

2015-11-06 00:00:00 - De Kesel: "Verrast door de benoeming"

De nieuwe aartsbisschop Jozef De Kesel was acht jaar lang hulpbisschop in Brussel, hij kent dus de hoofdstad goed, zegt zijn voorganger Léonard.

 Hij geeft de fakkel door half december.

De Kesel zelf zegt dat hij verrast was door de benoeming. Hij was er gerust in dat hij het niet ging worden, na vijf jaar moeilijk werk in Brugge. Hij had verwacht dat hij in Brugge ging mogen verder werken. Hij zegt dat hij veel heeft bijgeleerd in die vijf jaar waarin hij met de problematiek van kindermisbruik door geestelijken geconfronteerd werd in de eerste lijn.

De Kesel is er diep van overtuigd dat de kerk in het Westen een grote crisis doormaakt, een veranderingsproces, omdat de samenleving meer seculier geworden is. Dat wordt zijn grote uitdaging als aartsbisschop: de godsdienst een plaats weten te geven in een samenleving waarin mensen niet meer de vanzelfsprekende reflex hebben om gelovig te zijn.

Bart Coopman