Nieuws

Cri­sis­ma­na­ger moet fusie­zie­ken­huis in Oos­ten­de op de rails krij­gen” (Voor­uit)

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Oppositiepartij Vooruit in Oostende wil dat er een crisismanager komt voor het fusieziekenhuis AZ Oostende. Volgens Vooruit is er grote onrust bij het personeel, en loopt het soms zo fout dat zelfs de veiligheid van de patiënten in het gedrang komt. De directie van AZ Oostende ontkent dat met klem, en zegt dat er van een crisis helemaal geen sprake is.

Oppositiepartij Vooruit in Oostende is na 6 maanden fusie ongerust over wat ze allemaal horen.

"Alarmerend en verontrustend", zegt fractieleider Vooruit Oostende Jeroen Soete. "Het gaat over dalende zorgkwaliteit. Patiëntveiligheid die in het gedrang komt. Een acute onderbemanning van bepaalde diensten en overbodige behandelingen die gesteld zouden worden."

Ook ex-vakbondsman en verpleegkundige Chris Vanbillemont, na 43 jaar net gepensioneerd is bezorgd.

"Er zijn een aantal diensten waarvan ik hoor dat het zeer vlot loopt, maar een aantal andere diensten zijn een ware ramp. Er wordt steen en been geklaagd, inderdaad. En het is makkelijk zeggen dat er in de zorg vaak geklaagd wordt. En er zijn overal problemen in de zorg. Ook de manier waarop artsen omgaan met zorgkundigen, met medewerkers is soms beneden alle peil", vertelt voormalig verpleegkundige Chris Vanbillemont.

Az oostende 1

Heel wat van de 2.000 personeelsleden, zouden het fusieziekenhuis verlaten hebben. Volgens Vooruit heerst een schrikcultuur, durft niemand vrijuit spreken en moet de Oostendse gemeenteraad ingrijpen, met een crisismanager.

Jeroen Soete (Vooruit Oostende): "We zien dat er veel geminimaliseerd wordt. Wij denken dat het echt nodig is om een externe crisismanager aan te stellen. Tijdelijk. Die crisismanager moet de problemen in kaart brengen. Op zeer korte termijn en die moet remediëren en oplossingen voorstellen."

"Structurele verbeteringen de laatste maanden" (Directie AZ Oostende)

Dat er cultuurverschillen zijn die met een fusie niet meteen verdwijnen, is

"Wij zien de laatste maanden absoluut structurele verbeteringen. Zijn we er al? Neen. Die aanhoudende stroom van, naar ons aanvoelen, ongefundeerde bronnen, creëert extra negativiteit. En dat willen we nu juist vermijden", reageert Bart De Bock, de algemeen directeur van AZ Oostende.

Er zijn recent, na een klacht, ook twee strenge doorlichtingen geweest van het agentschap Zorg. Het nieuwe ziekenhuis heeft die tests alvast met glans doorstaan.

 - Voor alle duidelijkheid, directeur. U wacht niet op een nieuwe crisismanager? "Voor zo'n manager moet er eerst een crisis zijn."

AZ Oostende ziekenhuis
Stefaan Kerger
Andy Debo