Nieuws

Bur­ge­mees­ter Lede­gem schrijft open brief aan Zuhal Demir: Stel het efflu­ent water opnieuw beschik­baar voor de tuin- en landbouw”

2022-08-13 00:00:00 - Burgemeester Ledegem schrijft open brief aan Zuhal Demir: "Stel het effluent water opnieuw beschikbaar voor de tuin- en landbouw"

Burgemeester van Ledegem, Bart Dochy (CD&V) doet in een open brief en dringende oproep aan minister Demir. Hij vraagt haar om het zuiver effluent water opnieuw beschikbaar te stellen voor de land- en tuinbouw. Sinds 4 juni is het water geblokkeerd in het kader van de PFAS-problematiek.

Aquafin besloot op 4 juni in overleg met het kabinet van minister Zuhal Demir (N-VA) om het effluent water van de zuiveringsinstallaties niet langer ter beschikking te stellen voor landbouw, sportterreinen en openbaar groen. Reden was het voorzorgprincipe. Daar waar voorgaande jaren in droge omstandigheden dit water ter beschikking werd gesteld, werden lopende vergunningen ingetrokken en geen nieuwe vergunningen meer verleend.

De reden voor deze voorzichtigheid is het risico op PFAS-besmetting van het water. Aquafin neemt geen risico. 

Droogte

De grote droogte zorgt ervoor dat er steeds meer water nodig is. De burgemeester van Ledegem, Bart Dochy, wil dat zuiver water opnieuw ter beschikking gesteld wordt. In een open brief richt hij zich naar bevoegde minister Zuhal Demir. "Waar metingen aantonen dat de overschrijdingen zijn van normen is het logisch dat er geen toelating wordt gegeven voor gebruik van het effluent water. Echter waar geen overschrijdingen zijn of zelfs geen PFAS gedetecteerd wordt, is er geen reden om het water niet ter beschikking te stellen, tenzij andere redenen dan het hier aangehaalde voorzorgsprincipe van tel zouden zijn."

Dochy liet bij het waterzuiveringsstation in Ledegem/Moorsele de kwaliteit van het water controleren. "Het effluent water voldoet aan de lozingsnormen voor lozing in het oppervlakte water en op vlak van PFAS stelt het labo duidelijk dat er geen concentraties werden gevonden en dat de verontrusting rond PFAS ongegrond is."

Na het onderzoek doet de burgemeester dus een oproep aan de minister. "Mevrouw de minister, gelet op de dringendheid van de droogteproblematiek en de noodzaak om water van goede kwaliteit ter beschikking te hebben voor onze landbouwgewassen, vraag ik u met aandrang om voor deze plaatsen waar geen PFAS problematiek is, het effluent water opnieuw ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouw."

De redactie