Nieuws

Bezwa­ren tegen komst zalm­kwe­ke­rij in Oos­ten­de: Wei­nig reke­ning gehou­den met dierenrechten”

2022-10-11 00:00:00 - Bezwaren tegen komst zalmkwekerij in Oostende: "Weinig rekening gehouden met dierenrechten"

Dierenrechten- en natuurorganisaties dienen bezwaar in tegen de komst van de grootste Europese zalmkwekerij in Oostende. De bezwaarindieners vinden dat dierenrechten en de potentiële effecten op het milieu onvoldoende zijn meegenomen bij de vergunningsaanvraag.

Al in 2020 werd de komst van de kwekerij aangekondigd door stad Oostende, maar het heeft tot 2022 geduurd vooraleer de omgevingsvergunning uiteindelijk werd aangevraagd. Met de voorliggende plannen wil het Noorse Columbi Salmon de grootste zalmkwekerij in Europa op land bouwen. De kwekerij in de achterhaven zou elk jaar tot 20.000 ton vis opleveren.

Dierenrechten- natuur- en milieuorganisaties, waaronder GAIA en Animal Rights, zijn bezorgd om het dierenleed en de negatieve effecten op het milieu. Ook buurtbewoners maken zich grote zorgen en ook door hen werd bezwaar ingediend.

"Massale sterfte"

Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Europa wil in 2027 kooisystemen voor landbouwdieren verbieden en tegelijk worden enorme aantallen vissen op elkaar gepropt in landtanks zodat ze amper nog kunnen bewegen. Ook dit soort systemen zouden moeten verboden worden.”

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “De indieners hebben in feite alleen oog voor rendabiliteit. Er hoeft maar iets mis te gaan, een elektriciteitspanne bv. en in één klap dreigen alle dieren dood te gaan.”

Effecten op de natuurlijke omgeving

"Columbi Salmon vroeg, en kreeg, de toelating om geen milieueffectenrapport te moeten opstellen, nochtans verplicht voor intensieve aquacultuur die (meer dan) 1.000 ton vissen produceert", klinkt het bij de bezwaarindieners. 

Voor de natuur- en milieuorganisaties onder 4 Sea (Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en WWF-België), vzw Climaxi en West-Vlaamse Milieufederatie zijn er nog teveel onduidelijkheden over de effecten op de natuurlijke omgeving. Zo wordt water geloosd in het kanaal Gent-Oostende en wordt de impact hiervan niet berekend. In het bijzonder zijn de natuur- en milieuorganisaties bezorgd over het gebruik van chemische middelen zoals geneesmiddelen.

Bovendien bevindt de zalmkwekerij zich in de nabijheid van beschermd natuurgebied en "wordt onvoldoende geanalyseerd of de exploitatie voor negatieve effecten op deze natuur kan zorgen".

Beslissing december

Uiterlijk op 9 december 2022 zal de West-Vlaamse deputatie beslissen of er groen licht komt voor de omgevingsvergunning. Indien het project goedgekeurd wordt door de deputatie, krijgt iedereen de kans om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

Wat zou betekenen dat het dossier op het bureau van minister van Omgeving Zuhal Demir terechtkomt en zij dan de knoop moet doorhakken.

Lees ook:

Redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.