Nieuws

Bel­bus­sen steeds zeld­za­mer in de Westhoek

2022-12-25 00:00:00 - Belbussen steeds zeldzamer in de Westhoek

De Lijn ziet in West-Vlaanderen een algemene daling bij het aantal belbusgebruikers. In de Westhoek zijn mensen wel vaak aangewezen  op een belbus, maar steeds vaker worden gereserveerde belbusritten geannuleerd. Dat blijkt uit een onderzoek van twee Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Net zoals bij het regulier vervoer ziet De Lijn ook in West-Vlaanderen een algemene daling bij het aantal belbusgebruikers. Het aanbod daalde ook: van één belbus per uur naar één per twee uur. Toch blijft het gebruik van de belbus in West-Vlaanderen nog altijd relatief hoog met 211 535 gereserveerde belbusritten in 2021.Het gebruik daalde er trouwens het traagst in de voorbije 3 jaren tegenover de andere Vlaamse provincies. 

Belbusritten geannuleerd

Vlaamse Volksvertegenwoordigers Vandromme en Fournier horen naar eigen zeggen steeds vaker verzuchtingen van reizigers voor wie de belbusrit geannuleerd wordt door De Lijn. Die annulering heeft dan te maken met omleidingen, panne van de bus maar ook vaak met personeelstekort: belbuschauffeurs moeten inspringen voor chauffeurs op een vaste lijn die ziek zijn.

"De werking van de belbus komt bij De Lijn dus op de tweede plaats", stelt Vandromme vast. Dat blijkt volgens haar ook duidelijk uit het feit dat De Lijn zelfs niet bijhoudt hoeveel gereserveerde ritten zij annuleren en wat daarvoor telkens de reden is.

Taxi vervangt belbus

De vervoersregio Westhoek krijgt van de Vlaamse regering middelen om in het belbusgebied Veurne te experimenteren met taxiritten. Mensen die niet op de belbus geraken (omdat deze volzet is tijdens piekmomenten ’s morgens en ’s avonds) en voor wie er geen alternatief aan openbaar vervoer is, kunnen beroep doen op deze taxiritten. "Het project blijkt een succesvol verhaal te zijn", weet Loes Vandromme. "Tijdens het eerste projectjaar maakten maandelijks ongeveer 200 mensen gebruik van een taxi. In totaal waren er maar liefst 1507 unieke taxireizigers in 2021."

Project verlengd

Oorspronkelijk waren de middelen voorzien voor één jaar, maar vorige zomer werd het project voorlopig tot eind december 2023 verlengd. Taxi’s blijken een waardig alternatief te zijn in een belbusgebied. "We hopen dat de minister deze vervoersmodus verder blijft financieren, ook na de looptijd van het project en dat ze deze resultaten in het achterhoofd houdt als het vervoer op maat definitief vorm krijgt voor de hele provincie", besluiten parlementsleden Vandromme en Fournier.

De redactie