Nieuws

Bar­num is meest ver­keers­vei­li­ge secun­dai­re school

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Barnum uit Roeselare ontvangt vandaag de prijs voor “meest verkeersveilige secundaire school 2022-2023”. Die prijs wordt jaarlijks door de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen uitgereikt aan een school die extra inspanningen levert om verkeersveiligheid te promoten bij leerlingen en hun ouders.

Barnum organiseert doorheen het schooljaar verschillende acties. Naast directie, leerkrachten en opvoeders, zijn ook leerlingen én hun ouders partners in het verhaal:

  • Om de fietsvaardigheid van leerlingen te verbeteren, is er een educatieve fietstocht voor de eerstejaars. Er zijn behendigheidstrainingen in de lessen L.O. en de eerstejaars krijgen een fluohesje.
  • Veilig op weg betekent ook een goedefiets hebben die in orde is. Op school zijn er fietspompen en kunnen leerlingen een set fietslichtjes ontlenen wanneer hun licht onverwacht kapot is.Er zijnfietscontroleseneen vaste gemachtigd opzichter spreekt de leerlingen aanbij defecten. Er is ook communicatie naar de ouders.
  • In mei was er voor alle leerlingen een Be Safe-dag. Alle aspecten van veiligheid en gezondheid kwamen er in verschillende workshops aan bod: verkeersveiligheid, cyberpreventie, mentale gezondheid, … Alle leerlingen krijgen ook een opleiding in EHBO en reanimatie.

Niet toevallig kreeg de omgeving van Barnum afgelopen zomer extra veilige accenten. In de Stationsdreef, Stokerijstraat en Zijstraat werden de oversteekplaatsen in de verf gezet met sierhekkens en opvallende ledverlichting. Aan de fietsenstalling in de Stationsdreef zorgen twee voetpaduitstulpingen voor trager verkeer. Voor fietsers die tegen de hoofdrijrichting in rijden, is er nu een fietspad om veilig te kunnen invoegen.  Schepen Stefaan Van Coillie: "We investeren jaarlijks heel fors in veilige schoolomgevingen. Een goede infrastructuur gaat hand in hand met een duidelijk mobiliteitsbeleid. De scholen zijn zeer waardevolle partners in ons verhaal. Voor de uitwerking van onze aanpak bij schoolomgevingen gaan we altijd met de schooldirectie in gesprek."

Op naar 50 veilige schoolomgevingen

Sinds de Stad in 2020 startte met haar uniforme aanpak, zijn de resultaten bij 49 schoolomgevingen zichtbaar. Schepen Stefaan Van Coillie: "Het cijfer van 50 schoolomgevingen lonkt. Maar ons werk is nog niet af. Onze prioriteit blijft dat elke leerling in Roeselare zich op een veilige manier naar school moet kunnen verplaatsen. Ook in 2024 zetten we onze inspanningen verder. Zo zullen we nog samen zitten met onder meer Onze Jeugd, De Bever en Vrije Centrumschool Campus Zuid om te bekijken hoe het daar veiliger kan."

Barnum verkeersveilig
Ben Storme