2016-12-09 00:00:00 - Zuid-West-Vlaanderen meteen aan de slag met klimaatprijs

De dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen gaan meteen aan de slag met de 30.000 euro van de gewonnen klimaatprijs.

Die ontving de regio onder impuls van intercommunale Leiedal op 1 december van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). De regio wil werk maken van een digitale tool en inzetten op burgerparticipatie om zo de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verminderen.

De regio won de prijs voor "Warmer Wonen", een project rond geïntegreerde aanpak van woningrenovaties. Woningen zijn namelijk goed voor 34 procent van de CO2-uitstoot in de regio. Om de klimaatambities tegen 2050 te halen moeten jaarlijk 2.800 woningen in de streek een doorgedreven energetische renovatie ondergaan.

"Maar aan het huidige tempo gaat het eigenlijk iets te traag", zegt Alain Top, bestuurder bij Leiedal en burgemeester van Harelbeke. "We denken dus aan een digitale tool die de werking op het terrein efficiënter kan laten gebeuren ter ondersteuning van onze renovatiecoaches. Als de coach de kenmerken van een woning onmiddelijk digitaal kan invoeren, kan hij de bewoners met de juiste besparing een oplossing op maat voorstellen. Dat laat ons om op een meer structurele manier te werken."

Burgers participeren

De regio wil de burgers ook laten participeren en investeren bij het opwekken van groene stroom. "Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op publieke ruimtes, scholen, sporthallen, enzovoort. Burgers kunnen mee investeren en daarin delen, niet alleen in warmte of energie, maar ook in de gegenereerde winst."

De regio moet wel nog beslissen waar ze nu precies gaat in investeren. "We kunnen het geld over beide projecten verdelen, of we steken het geld in één project om dan later via andere middelen ons tweede voorstel uit te werken. Die beslissing volgt snel."

De 13 steden en gemeenten zetten er zich voor in, via een burgemeesterconvenant, om de CO2-uitstoot met 20 procent te doen dalen tegen 2020. In het voorjaar gaf de regio aan op schema te zetten. "We zitten nog steeds op koers", zegt Top.

Belga
Ben Storme