Nieuws

Voor­uit en Groen gaan samen naar de ver­kie­zin­gen in Izegem

3 Vooruit Groen 2

Bij de lokale verkiezingen in oktober 2024 vormen Vooruit en Groen in Izegem samen één lijst. Ze gaan met een gezamenlijk programma naar de kiezer. Het nieuwe kartel engageert zich om de samenwerking tussen Vooruit en Groen op lange termijn door te zetten.

De afgelopen jaren stelden beide partijen vast dat ze in de gemeenteraad bijna altijd eenzelfde mening hebben. Ze steunen elkaars voorstellen en hun kritiek op de huidige meerderheid zeer gelijklopend is.

Programmapunten

Volgens het kartel heeft de stad al stappen in de goede richting gezet rond mobiliteit en de aanleg van groene gebieden. Dat werk willen de partijen samen verderzetten en versterken. Daarnaast willen ze andere thema's meer in de kijker zetten. Zo willen ze investeren in meer sociale woningen en de bouw van het zwembad die al langer op de planning staat. Daarnaast willen ze inwoners meer met elkaar verbinden en zal er iets gedaan worden aan de eenzaamheid bij de ouderen in de gemeente. Tot slot zal er ook gewerkt worden aan de veiligheid in de stad. Veel inwoners voelen zich er nu niet altijd en overal veilig en dat moet veranderen voor Vooruit-Groen.

Lijsttrekkers

Op de lijst wordt ervoor gekozen om in duo’s te werken, steeds vertegenwoordigd door iemand van beide partijen. Julie Vandewatere (Vooruit) trekt de lijst, Hannes Vanderstraeten (Groen) volgt op plaats 2. De huidige fractieleiders in de gemeenteraad, Balder Clarys en Eva Bossuyt, volgen op plaats 3 en 4 in op de lijst.

Jonas Debrouwere