Nieuws

VN-akkoord vol­le zee is wat Parijs-akkoord voor kli­maat is, vol­gens Van Quickenborne

2023-03-05 00:00:00 - VN-akkoord volle zee is wat Parijs-akkoord voor klimaat is, volgens Van Quickenborne

Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kondigt zondag in een reactie aan dat België bereid is het secretariaat van het verdrag in Brussel in te richten.

De minister vindt het VN-akkoord over de bescherming van de volle zee "zeer belangrijk voor België aangezien ons land als stichter van de Blue Leaders in 2019 een sterke voorstander is van de bescherming van de oceaan en het behoud van haar rijkdommen".

"Dit is een historisch verdrag. Een cruciale stap voor al wie om de oceaan geeft. Het BBNJ-verdrag voor de oceaan is wat het Parijs-akkoord van 2015 is voor het klimaat. Na meer dan 17 jaar onderhandelen, kunnen we nu eindelijk natuurgebieden op volle zee creëren. Immers, 70 procent van de aarde bestaat uit water waarvan 3/4 volle zee is. Die volle zee is van cruciaal belang voor het behoud van het leven op aarde. Ze is de bron van voedsel en energie voor miljoenen mensen, regelt het klimaat en zorgt voor zuurstof", aldus de minister.

CONFERENCE OF THE PARTIES

Naast de natuurgebieden op volle zee spreekt het Verdrag ook over de toegang tot mariene genetische bronnen en de eerlijke verdeling van de voordelen die daaruit voortvloeien, milieu-effectbeoordelingen van activiteiten op hoge zee, capaciteitsopbouw en de overdracht van mariene technologie. Het verdrag zal, net als het klimaatverdrag, ook een COP 'Conference of the Parties' organiseren.

Als Blue Leader zal België zijn gewicht in de schaal werpen om snel het eerste natuurgebied op volle zee te kunnen vastleggen, stelt Van Quickenborne nog.

Net zoals dat voor andere internationale conventies het geval is, zal er voor BBNJ ook een secretariaat opgericht worden. België, een van de stichters van de Blue Leaders, stelt zich kandidaat om dat belangrijke secretariaat in Brussel in te richten. "Dit ligt niet alleen in lijn van het engagement van ons land van de voorbije jaren, maar zou ook het internationaal marien aanzien van België aanzienlijk verhogen", aldus de Open VLD-minister

Belga