Nieuws

Uit­brei­ding Zwin in laat­ste fase

2015-11-19 00:00:00 - Uitbreiding Zwin in laatste fase

De uitbreiding van Het Zwin zit in de laatste rechte lijn. De komende weken moet de aankoopakte verleden worden voor 53 ha van de Oostkustpolder, voor zo'n 34 ha is er een ruilovereenkomst in de maak.

Het Zwin moet uitbreiden met 94 hectare natuurgebied. Op een vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) antwoordde Vlaams minister van milieu Joke Schauvlieghe (CD&V) vorig jaar dat er nog maar 1 hectare was verworven. 

Nu komt er toch schot in de zaak, aldus Vandaele.“Er is 2,15 ha onteigend door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De andere gronden die nodig zijn voor de ontpoldering zijn in der minne aangekocht. Het verlijden van de akte van aankoop voor 53,75 ha van de Oostkustpolder is gepland voor dit najaar. Hetzelfde geldt voor de ruil van 37,29 ha. Ten slotte is er nog 3,39 ha aangekocht buiten het te ontpolderen deel.”

Nederland en Vlaanderen maakten meer dan 10 jaar geleden een aantal afspraken m.b.t. de Schelde. De Westerschelde kon verder uitgebaggerd worden ten behoeve van de haven van Antwerpen, maar Europa vraagt dat er in ruil natuurcompensatie komt, zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse kant.Aan Nederlandse kant moet de Hedwigepolder ontpolderd worden, en aan Vlaamse kant moet het Zwin uitgebreid worden.

Nu de nodige gronden voor de ontpoldering werden aangekocht, kan men eindelijk starten met de effectieve uitbreiding van het natuurgebied het Zwin. De afspraken met Europa en Nederland komen hiermee niet langer in gevaar, onderstreept Wilfried Vandaele. Ook de plannen voor natuurherstel van de Binnenduinen, zeg maar het gebied “de Oude Hazegraspolder”, in Knokke-Heist, lijken op de goede weg.

De redactie