Nieuws

Tom­me­lein en Cre­vits plei­ten voor inves­te­rings­steun nieu­we vissersvaartuigen

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) pleit, op vraag van Bart Tommelein (Open VLD), voor een investeringssteun van nieuwe vissersvaartuigen.

De vraag komt er net nu voor de Britse kust een Zeebrugse vissersboot is gezonken. Tommelein pikt daar op in: "Gisteren nog vond een scheepsramp plaats met de Z525 Sylvia-Mary met thuishaven Oostende. Het doet ons nogmaals beseffen welke risicovolle sector de visserij is. Het belang van de vernieuwing, veiligheid en performantie van de visserijvloot mag dan ook niet onderschat worden. Nochtans verbiedt Europa momenteel de steun voor nieuwbouwschepen. Tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024 zal dit thema actief op de agenda worden geplaatst ."

Volgens Crevits is het belangrijk om het thema aan te kaarten als Vlaanderen volgend jaar het EU-voorzitterschap voor visserij op zich zal nemen. Maar het Europees verbod zorgt ervoor dat Vlaanderen geen investeringssteun voor nieuwe vaartuigen kan toekennen. Daar wil Crevits verandering in brengen tijdens Europese onderhandelingen.

Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open Vld): “Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) voorziet wel in steun voor onderzoek en innovatie en voor de samenwerking tussen wetenschappers en vissers maar verbiedt de steun voor nieuwbouwschepen. Het mag duidelijk zijn dat nieuwbouw als hoofdobjectief een verduurzaming van de visserij moet hebben en geen aanleiding mag geven tot overbevissing en de daaruit volgende aantasting van duurzame visbestanden. Vanaf januari 2024 zal ons land het EU-voorzitterschap op zich nemen en zal minister van visserij Hilde Crevits op mijn vraag dit belangrijk thema op de agenda plaatsen. Een wetenschappelijke studie omtrent de impact van nieuwbouwschepen wordt tevens voorbereid.”

De vaartuigen zijn nu gemiddeld 31 jaar. Samen met de reder en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) brengen ze de voordelen van nieuwe vaartuigen zoals veiligheid in kaart. Daarna beslissen ze of dit een boost kan zijn voor een duurzamere visserijvloot.

De redactie