Nieuws

Tas­kfor­ce over­leg land­bou­wers komt drin­gen­de maat­re­ge­len overeen

2018-04-06 00:00:00 - Sp.a wil minimumprijzen voor voedsel in supermarkt

De taskforce Agrovoeding bereikte vrijdagavond een akkoord rond enkele dringende maatregelen. Dat deelden de federale ministers Dermagne, Clarinval en Bertrand mee. Het overlegorgaan kwam er na het hevige boerenprotest en betrekt de landbouw, distributiesector en politiek.

Alle partijen zagen elkaar vrijdag voor de tweede keer nadat de taskforce drie weken geleden aan het werk begon. Ze raakten het eens over een maatregel om prijzen vast te leggen via verschillende indicatoren. Per sector komen er daarvoor drempelwaarden. Vanaf die bereikt worden, volgt er een ketenoverleg waar eventueel ook leden van de sectorakkoorden bij aansluiten.

Samen met het nieuwe mechanisme ontstaan brancheorganisaties waarin een bepaalde gedragscode geldt. Verder kunnen landbouwers erop rekenen dat het bestaande verbod op verkoop met verlies hen nog beter zal beschermen. Daarnaast zal de economische inspectie strenger toezien op de etikettering en oorsprongsvermelding van producten. Ook de bezorgdheid rond de administratieve druk kwam aan bod. De taskforce zette stappen om zowel op het Europees, federaal als regionaal niveau het papierwerk voor landbouwers te verminderen.

Deloyale praktijken

De betrokken vertegenwoordigers besloten om verder te onderhandelen over een lijst andere maatregelen. Daartoe behoort onder meer een strenger verbod op deloyale praktijken zoals ‘delisting’. Dat houdt in dat warenhuizen niet mogen dreigen om producten uit de winkel te bannen of andere buitensporige eisen te stellen. Het gaat ook om schadevergoedingen en boetes die winkelketens zomaar zouden opleggen. Een andere praktijk slaat op distributeurs die weigeren om te heronderhandelen als verkopers dat door onvoorziene omstandigheden vragen.

"Het was belangrijk om met alle actoren maatregelen uit te werken die nog geconcretiseerd kunnen worden voor de verkiezingen”, reageert federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. “Daarbij kijken wij er steeds op toe dat de maatregelen alleen de boeren ten goede komen door hun onderhandelingspositie te versterken. Wij zien er eveneens op toe dat de consument er niet de dupe van wordt", aldus Dermagne. "Dit pakket maatregelen is een belangrijke stap om een deftig inkomen te garanderen voor de boeren dankzij eerlijke handelspraktijken."

Naast Dermagne waren ook federaal minister van Landbouw David Clarinval en staatssecretaris van Consumentenbescherming Alexis Bertrand aanwezig bij het overleg. De Vlaamse en Waalse ministers van Landbouw Jo Brouns en Willy Borsus discussieerden ook mee.

Belga
Robbe Wets