Nieuws

Spes Nos­tra Heu­le ont­vangt sub­si­die voor aan­leg nieu­we parktuin

Park Spes Nostra Heule

Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een subsidie toegekend van 180.000 euro voor de aanleg van een parktuin in de secundaire school Spes Nostra in Heule. Het project zal de oude grijze betonnen speelplaats vervangen. De parktuin komt naast het afgebroken kloostergebouw te liggen. 

De directie diende samen met het MOS-team (Milieu Op School), het architectenbureau Sileghem & Partners en tuinarchitectuur Huyghe het dossier in. Ook werd er eerder al gepolst naar inpunt van leerlingen, personeelsleden en ouders.

Ontharding, vergroening en biodiversiteit

De parktuin creëert een grote meerwaarde tegenover de huidige situatie doormiddel van ontharding en vergroening. “Het milieuteam op school heeft uitgebreide aandacht voor biodiversiteit en waterinfiltratie” staat te lezen in het juryrapport.

Via deze oproep wil de Vlaamse overheid onderwijsinstellingen stimuleren om hun schooldomein vanuit een geïntegreerde visie te vergroenen en hierbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit.

De Vlaamse Regering maakte 20 miljoen euro vrij. Elke school kon maximum 200.000 euro ontvangen voor een goedgekeurd project.

Zoë Delhaye