Nieuws

Soap gaat voort, ook Neil Cou­hys­der ver­laat Gemeen­te­be­lan­gen: afstand van laag­har­ti­ge praktijken”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Neil Couhysder stapt uit de partij Gemeentebelangen in Knokke-Heist. Dat laat het gemeenteraadslid weten in een open brief. Hij wil zich distantiëren van de “manier waarop GBL ‘Puur’ met mensen omgaat”. “ Het strookt alles behalve met de waarden en normen die mij zijn aangeleerd”, schrijft hij.

Hij zegt dat hij ook onder druk is gezet bij het ondertekenen van de open brief die door iedereen was getekend behalve door toenmalig burgemeester Piet De Groote. Eerder verlieten ex-burgemeester Piet De Groote en ex-schepen Annie Vandenbussche de partij.

Lees hieronder de open brief:

Beste Knokke-Heistenaars,

Ik had, 5 jaar geleden, nooit gedacht deze brief met deze boodschap te moeten schrijven. Dit is echter, in mijn ogen, het enige correcte wat ik op dit moment kan doen.

Het doen en laten van bepaalde schepenen, gemeenteraadsleden en andere leden van GBL ‘Puur’ (*) is de jongste tijd met geen pen meer te beschrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanhoudende chaos in onze geliefde kustgemeente. Het begon met het doelbewust lekken en stoken in de pers en het eindigde - althans dat dacht ik - met het ontslag van burgemeester Piet de Groote.

De ‘open brief’ van GBL (op 3 oktober jl.) stootte mij dan ook het meest tegen de borst. Samen met anderen werd ik onder druk gezet om die te ondertekenen. Onze tegenstanders gaven ons nauwelijks de tijd om na te denken, laat staan een kans om grondig kennis te nemen van dit opzet. In hun ‘open brief’ beweert GBL dat ‘transparantie en integriteit de rode draad zijn’, maar hier heb ik de jongste maanden bij de partij zelf niets van gezien. Opportunisme en zelfingenomenheid zouden hier beter passen, denk ik dan…

Nadat ik openlijk vragen had gesteld over wie de openbriefcampagne in de kranten had betaald en met welk doel die actie werd gevoerd, was er ook voor mij geen plaats meer binnen GBL ‘Puur’: ik werd niet meer uitgenodigd op hun vergaderingen.

Beste Knokke-Heistenaars, het voelt echt niet goed aan om dit te moeten schrijven, maar het is het enige correcte dat ik kan en moet doen. Van dergelijke laaghartige praktijken neem ik publiekelijk afstand. De manier waarop GBL ‘Puur’ met mensen omgaat is iets waar ik mij absoluut van distantieer: het strookt alles behalve met de waarden en normen die mij zijn aangeleerd.

Daarom het goede nieuws! Ik volg het voorbeeld van andere ontgoochelden en heb GBL ‘Puur’ verlaten. Ik ben vanaf nu, als verkozene des volks, een onafhankelijk lid van de gemeenteraad. U hebt als inwoners recht op ernstige bestuurders. Ik sta voor openheid, inspraak en medebestuur. Ik wil een rechtvaardig beleid op alle domeinen. Ik luister naar uw verzuchtingen, wensen en ideeën. Ik zal daar daadwerkelijk rekening mee houden. Het moet gedaan zijn met de achterkamertjespolitiek!

Beste medeburgers, u hebt mij democratisch verkozen. Ik blijf mijn verantwoordelijkheid opnemen en eerlijk mijn visie vertolken: in de gemeenteraad én elders, ten bate van onze dierbare kustgemeente en al haar inwoners, nu en in de toekomst!

Met onafhankelijke en hartverwarmende groet,

Neil Couhysder

Ben Storme