Nieuws

Ruim vijf­tien mil­joen euro sub­si­dies voor West-Vlaam­se toe­ris­ti­sche projecten

2023-04-14 00:00:00 - Ruim vijftien miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse toeristische projecten

Vorig jaar heeft de Vlaamse overheid ruim vijftien miljoen euro aan subsidies toegekend voor West-Vlaamse toeristische projecten. Dat is bijna een achtste van alle toegekende subsidies.

De Vlaamse overheid voorziet steun voor ondernemingen, organisaties, feitelijke verenigingen en lokale besturen die toeristische projecten willen opzetten. "Het kan bijvoorbeeld gaan over middelen voor sociaal-toeristische verenigingen of thematische projectoproepen zoals bierbeleving of recreatief en sportief fietsen", zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V), die de cijfers uit het officiële subsidieregister analyseerde.

Vijftien miljoen

Aan West-Vlaamse lokale besturen, intercommunales of organisaties die rond het thema toerisme willen werken, is ruim vijftien miljoen euro aan subsidies toegekend. Bijna een achtste van alle toeristische subsidies gaat dus naar West-Vlaamse initiatieven.

Brugge Foundation krijgt het grootste deel van de West-Vlaamse koek. Er is meer dan vier miljoen euro voorzien voor de realisatie van het toekomstplan rond de St. Godelieveabdij. Twee en een half miljoen euro is voor het herdenkingsproject ‘Landschap als getuige’ van Westtoer.

"Geen evenwichtige verdeling"

In totaal kent de Vlaamse overheid bijna 130 miljoen euro aan subsidies toe. Het valt op dat meer dan de helft van de middelen of ruim 67 miljoen euro naar projecten in de provincie Antwerpen gaat. "Van een evenwichtige verdeling tussen de provincies is absoluut geen sprake. Hoewel Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir in haar beleidsnota aangaf Vlaanderen in haar totaliteit als een gebied met veel verscheidenheid en potentieel te beschouwen", verklaart Vandromme.

De redactie