Nieuws

Record­aan­tal vogels geringd in het Zwin Natuur Park

2019-09-06 00:00:00 - Recordaantal vogels geringd in het Zwin Natuur Park

Afgelopen maand hebben 1.638 voor het eerst een ring om de poot kregen in het Zwin. De top drie bestond uit de kleine karekiet (513), de zwartkop (488) en de tuinfluiter (149).

In vergelijking met vorig jaar is het aantal geringde vogels in het Zwin sterk toegenomen. In 2018 stond de teller voor een heel jaar maar op 1.327 geringde vogels.

Voor het eerst in 50 jaar kon er opnieuw een koekoek geringd worden. Er werden ook 2 sperwergrasmussen geringd. Deze grijze grasmus is een zeldzame soort in België met jaarlijks slechts een paar tientallen vogels die geringd worden. Daarnaast werden nog een aantal opmerkelijke vogelsoorten geringd: de waterral, 8 Cetti’s zangers, de waterrietzanger, de Orpheusgrasmus, de sperwergrasmus en 2 bonte vliegenvangers. De meest speciale hervangst was een rietzanger die een Noorse ring droeg.

Het vogelringwerk past in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de ring komen we veel te weten over de leefgewoontes van de vogels en waar ze naar toe trekken.

Ben Storme