Nieuws

Opgra­vin­gen in Oos­ten­de leg­gen res­ten van mid­del­eeuw­se wonin­gen bloot

Atlantikwall Raversijde - Oostende

Op het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende zijn tijdens archeologische opgravingen resten aangetroffen van drie middeleeuwse woningen. Met ook nog sporen van een grachtenstructuur, ingerichte drinkpoel en dierengraven biedt het nieuwe inzichten op de structuur van het middeleeuwse dorp Walraversijde.

Onder andere netverzwaringen voor de netten van vissers, munten en aardewerk werden op de site aangetroffen. Daarnaast werden ook bomkuilen uit Wereldoorlog I of II gevonden. Rondom het gesloten museum ANNO 1465 zijn verbouwingswerken opgestart om in de toekomst het verhaal van het verdwenen middeleeuwse dorp Walraversijde op een andere manier te vertellen. Sinds maandag 6 mei worden in het Provinciedomein opgravingen gedaan. Sinds begin jaren 2000 zou dit de meest grootschalige opgraving zijn.

Een van de best bewaarde archeologische sites in Vlaanderen

Antlantikwall Raversyde is aan de kust een van de best bewaarde archeologische sites. Doorheen de eeuwen is vissersnederzetting Walraversijde volledig verdwenen, maar je kan er wel nog archeologische resten van terugvinden. Door economische problemen en oorlogen ging de site na zijn hoogtepunt in de 15e eeuw langzaam ten onder. De week van 13 mei 2024 betekent het einde van de opgravingen.

Emile Beeckman