Nieuws

Onder­zoek Focus & WTV levert posi­tie­ve resul­ta­ten op

2015-06-01 00:00:00 - Onderzoek Focus & WTV levert positieve resultaten op

De regionale zenders Focus & WTV hebben voor het tweede jaar op rij een grootschalige online bevraging uitgevoerd naar de mening van 2200 West-Vlamingen.

Deze studie werd opnieuw uitgevoerd door iVOX (Leuven). Het onderzoek liep van 3 tot 24 april. Op vlak van kijkgedrag halen beide zenders goeie resultaten.  9 op 10 van de ondervraagde West-Vlamingen geven aan af en toe te kijken. 30% geeft aan vaak te kijken. 60% kijkt minstens wekelijks.

Website

Regionale televisie wordt het vaakst vermeld als 1 van de 3 favoriete media om zich te informeren over de regio. De website www.focus-wtv.be scoort gevoelig beter als voorkeurmedium dan in 2014. De nieuwe website die in maart 2014 werd gelanceerd heeft dus effect.  Zowel het nieuws als de website krijgen 7,5 op 10.

Ben Storme