Nieuws

Nog te veel plaats­ge­brek voor men­sen met psy­chi­sche problemen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Het psychiatrisch ziekenhuis OnzeLieveVrouw in Brugge bevestigt dat er plaatsen tekort zijn voor mensen met psychische problemen. Vooral in de jongerenpsychiatrie. Maar ook voor volwassenen zijn de wachtlijsten lang.

Het is vaak enkele weken wachten voor je geholpen wordt. "Anderzijds voorzien we veel alternatieve hulpverlening," zegt Inge Vanthuyne van het psychiatrisch ziekenhuis OnzeLieveVrouw in Brugge. "We hebben mobiele crisisteams, we hebben ook mobiele teams die aan huis gaan bij patiënten die al een hele periode een psychiatrische problematiek hebben en die thuis kunnen begeleid worden. Maar het klopt dat we geconfronteerd worden met veel mensen met psychiatrische problemen die niet meteen de juiste hulpverlening vinden.  

Wie met problemen kampt zoekt best hulp bij de huisarts, een psycholoog of psychiater. Als dat niet voldoende blijkt, kan je naar een ziekenhuis. Maar ook daar raak je niet altijd meteen binnen.

Voorwaarden en procedures

"Probleem is ook dat veel mensen met psychische problemen niet naar het ziekenhuis willen," zegt Inge Vanthuyne van psychiatrisch ziekenhuis.

"Als de persoon zegt, ik wil niet blijven, moeten er andere procedures opgestart worden. Er bestaan maatregelen om iemand gedwongen te laten opnemen maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In ons land zijn die voorwaarden dat je aan een geestesziekte moet lijden, een psychiatrische problematiek moet hebben, dat je niet vrijwillig wil opgenomen worden en dat je een gevaar bent voor jezelf of voor iemand anders. Een arts oordeelt of die persoon aan die criteria voldoet en dan beslist de vrederechter of iemand gedwongen moet worden opgenomen."

In het psychiatrisch ziekenhuis OnzeLieveVrouw in Brugge zijn er jaarlijks een duizendtal opnames waarvan een kwart gedwongen. 

Nathalie Dewulf