Nieuws

Nieu­we par­tij in Koe­ke­la­re Team8680: beleid is vastgeroest”

Team 8680 Koekelare

In Koekelare komt er een nieuwe partij: Team8680. Bestaande lokale partijen en politieke gezichten bundelen de krachten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.  Het gaat om CD&V, Open Liberaal en onafhankelijken. 

“Er is nood aan een nieuwe ploeg die de leidende rol opneemt in onze gemeente, een ambitie die we met Team8680 met volle overtuiging willen opnemen,” schrijft de partij in een mededeling. “‘Koekelare kent zijn mensen’ is de baseline van het gemeentebestuur. De vraag is echter of deze vlag nog voldoende de lading dekt? We stellen immers vast dat verzuchtingen van burgers, ondernemers en verenigingen vaak niet gehoord worden. Ze stoten op een vastgeroest beleid. We moeten opnieuw oprecht luisteren naar de Koekelarenaars. De mensen moeten terug centraal staan in het beleid. We hebben hiervoor nood aan een bestuur dat ook aanwezig is buiten de muren van het gemeentehuis.”

Programma in de maak

De komende weken maakt de nieuwe partij verder werk van een programma voor Koekelare en zijn deelkernen Bovekerke, Zande en De Mokker. “We zullen samen werk maken van een goede en sterke kandidatenlijst: een combinatie van ervaring en vernieuwing. Hierbij gaan Tom Pollentier (CD&V), Jolien Lootens (onafhankelijke) en Henk Dejonghe (Open Liberaal) schouder aan schouder voorop.”

Ben Storme